25 Mayıs 2016 tarihinden sonra bazı mesleklerde MYK Belge zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle belirlenmiş olan bu mesleklerde belge almak gerekmektedir.

Belge Zorunluluğu (Tebliğ)

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

 1. Ahşap Kalıpçı
 2. Alçı Levha Uygulayıcısı
 3. Alçı Sıva Uygulayıcısı
 4. Alüminyum Kaynakçısı
 5. Bacacı 3
 6. Bacacı 4
 7. Betonarme Demircisi
 8. Betoncu
 9. Çelik Kaynakçısı
 10. Direnç Kaynak Ayarcısı
 11. Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
 12. Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
 13. Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Personeli
 14. Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
 15. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı 4
 16. Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı 5
 17. Duvarcı
 18. Endüstriyel Boru Montajcısı
 19. Hidrolik Pnömatikçi 3
 20. Hidrolik Pnömatikçi 4
 21. Isı Yalıtımcısı
 22. Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
 23. İnşaat Boyacısı
 24. İskele Kurulum Elemanı
 25. Kaynak Operatörü
 26. Makine Bakımcı 3
 27. Makine Bakımcı 4
 28. Makine Bakımcı 5
 29. Otomotiv Elektromekanikçisi
 30. Otomotiv Mekanikçisi
 31. Otomotiv Montajcısı
 32. Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
 33. Panel Kalıpçı
 34. Plastik Kaynakçısı
 35. Seramik Karo Kaplamacısı
 36. Ses Yalıtımcısı
 37. Sıvacı
 38. Su Yalıtımcısı
 39. Tünel Kalıpçısı
 40. Yangın Yalıtımcısı
 41. Asansör Bakım ve Onarımcısı 3
 42. Asansör Bakım ve Onarımcısı 4
 43. Asansör Montajcısı 3
 44. Asansör Montajcısı 4
 45. CNC Programcısı 4
 46. CNC Programcısı 5
 47. Metal Sac İşlemeci 3
 48. Metal Sac İşlemeci 4

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlayacaktır.

24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacaktır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti,

1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

MYK belgesi almak isteyen kişiler iki aşamalı, yani teorik ve uygulamalı sınava katılmak zorundadırlar. Her iki sınavda başarılkı olan kişilere MYK tarafından onaylanmış belge verilmektedir.

 

 

BİLGİ VE KAYIT İÇİN

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istiyorsanız 0312 255 05 55 – 0312 255 92 00 – 0312 999 85 55  numaralı telefonları arayabilir ya da aşağıdaki formu doldurarak başvurusu yapabilirsiniz. Başvurudan sonra sizlere dönüş yapılarak kurs hakkında detaylı bilgi verilecektir.

ÖN KAYIT FORMU