Eğiticinin Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi

Bu program işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

 

ÖĞRENMENİN OLUŞUMU I

Nasıl Öğreniyoruz?

 • Başlıca öğrenme kuramları
 • Davranışçı Öğrenme Kuramı
 • Bilişsel Öğrenme Kuramı
 • Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı

Bilgiyi İşleme Modeli

 • Öğrenme
 • Hatırlama
 • Unutma

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Öğretim İlkeleri

 • Bireyselleştirme İlkesi
 • Bilinenden Bilinmeye Öğretim İlkesi
 • Esneklik İlkesi
 • Açıklık İlkesi
 • Süreklilik İlkesi
 • Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
 • Ekonomiklik İlkesi
 • Yakından Uzağa Öğretim İlkesi
 • Güncellik İlkesi

Öğretim Stratejileri

 • Sunuş
 • İnceleme ve Araştırma
 • Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

Üst Düzey Öğrenmeler

 • Yaratıcı Öğrenme
 • Eleştirel Öğrenme

Öğrenme Hedefleri

 • Grup çalışması
 • Uygulama
 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

 ÖĞRENMENİN OLUŞUMU II

Yetişkin Eğitiminin Özellikleri – Androgoji

Öğretimde Bireysel Farklılıklar

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenmede Bireysel Farklılıklar

Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • Anlatma Yöntemi
 • Soru-cevap Yöntemi
 • Mikro Öğretim
 • Tartışma Yöntemi
 • Örnek Olay Yöntemi
 • Gösterip Yaptırma Yöntemi
 • Problem Çözme Yöntemi
 • Bireysel Çalışma Yöntemi
 • Proje Yöntemi
 • Rol Oynama Yöntemi
 • Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri
 • Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellikleri
 • Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri
 • Buluş Yoluyla Öğrenme

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Öğrenme Stilleri

 • Görsel Öğrenme
 • İşitsel Öğrenme
 • Kinestetik/Tüm Bedeniyle Öğrenme

Öğrenme Stratejileri

 • Dikkat Stratejileri
 • Tekrar Stratejileri
 • Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler
 • Yürütücü Biliş Stratejileri
 • Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler

Öğrenme Düzeyleri

Öğrenme Yolları

 • Aktif Dinleme
 • Not Alma
 • Görsel Materyalleri Kullanma
 • Sorular Sorma

Bilgiyi İşleme Süreci

 • Beklenti
 • Algılama
 • Genelleştirme
 • Hatırlama
 • Anlamsal Şifreleme
 • Aktif ya da Uzun Süreli Depolama

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Gün Değerlendirmesi

 EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim Programının Öğeleri

 • Hedefler
 • Eğitim Durumları
 • Sınama Durumları

Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Program ve Tasarım

 • İstek Faktörünün Belirlenmesi
 • Sunum Türünün Belirlenmesi
 • Hitap Edilen Kitlenin Tanınması
 • Doğru Kaynakların Seçimi

İçerik Seçimi

Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Eğitim Ortamı

 • Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
 • Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması

Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma

Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması

 • Giriş
 • Gelişme
 • Sonuç

Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması

Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması

Eğitim Notlarının Hazırlanması

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Uygulama Zamanlarının Seçilmesi

Yaşamla Bağlantıların Sunulması

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

 • Yapılandırmacılık
 • Proje Temelli Öğrenme
 • Problem Temelli Öğrenme
 • Beyin Temelli Öğrenme
 • Tam Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme

Grup Çalışması – Uygulama

Gün Değerlendirmesi

ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA I

 Etkili Sunumun Amacı ve Önemi

Eğitimcinin Rolü

 • Giyim ve Dış Görünüş
 • Duruş
 • Ses Tonu
 • Beden Dili

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Katılımcı Psikolojisi ve Önemi

Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

 • Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
 • Aykırı Seslerin Bastırılması
 • Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı
 • Kişisel Alanı Korumak

Topluluk Önünde Konuşma

Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler

Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar

Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek

Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi

Grup çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Gün Değerlendirmesi

 ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II

Etkili Sunum Aşamaları

 • Dikkati Çekme
 • Güdüleme
 • İstekli Kılma
 • Hedeften Haberdar Etme
 • Hazır bulunuşluk
 • Sunu Yapma (yaklaşım, yöntem, teknik, öğretim hizmeti değişkenleri)
 • İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme
 • Aktarma/Dönüştürme/Uygulama
 • Değerlendirme
 • Ödev
 • Proje

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler

 • Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri
 • Sunum Akışının Planlanması
 • Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
 • Katılımcıların Analizi
 • Taslak Planın Hazırlanması
 • Kaynak Malzemelerin Seçilmesi
 • Notların Oluşturulması

Grup Çalışması/Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler

 • Etkili Açılış
 • Grubu Canlı Tutma
 • Zaman Yönetimi
 • Etkili Kapanış

Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler

Katılımcı Tepkilerini İzleme

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Gün Değerlendirmesi

 ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması GerekenlerGörsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)

Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

Slaytların Yazılımı

Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

Ses ya da Müziğin Seçimi

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

 Gün Değerlendirmesi

GERİBİLDİRİM

 Eğitimde Geri Bildirimin Önemi

 • Soru Sorma Nedenleri

Soru Sorma Teknikleri

 • Açık Uçlu Sorular
 • Kapalı Uçlu Sorular

Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

 • İçerik Açısından
 • Biçim Açısından
 • Düzen Açısından
 • İfade ve Anlatım Açısından

Soru Düzeyleri

 • Bilgiyi Ölçen Sorular
 • Anlamayı Ölçen Sorular
 • Uygulamayı Ölçen Sorular
 • Analizi Ölçen Sorular
 • Sentezi Ölçen Sorular
 • Değerlendirmeyi Ölçen Sorular

İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

Yanıtların Alınması

Katılımcıların Soruları

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Gün Değerlendirmesi

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar

 • Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası
 • Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri

Değerlendirme

 • Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları

Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

Grup Çalışması-Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler

 • Geçerlilik
 • Güvenirlilik
 • Kullanışlılık

Grup çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

 • Yazılı Yoklamalar
 • Kısa Cevap Gerektiren Testler
 • Doğru-Yanlış Testler
 • Çoktan Seçmeli Testler
 • Sözlü Sınavlar
 • Performansın Ölçülmesi
 • Diğer Gözlem Araçları
 • Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi

Değerlendirme ve Not Verme

Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

Grup Çalışması – Uygulama

 • Beyin Fırtınası/Soru Cevap
 • Konuların Analizi
 • Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Gün Değerlendirmesi

SUNUM UYGULAMALARI

Kursiyerler sektörlerine göre belirledikleri konularda 15-20 dakika süren sunum yaparlar.

Yapılan sunumlar eğitmen tarafından kurs programı çerçevesinde değerlendirilir.

 

 • Eğiticinin Eğitimi Sertifikası almak isteyenler,
 • Eğiticinin Eğitimi ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.
 • Öğrenim Belgesi (En az lise mezunu)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

2-3 hafta kurs süresi olup eğitim 45 saattir.

Aşağıda belirtilen program doğrultusunda alternatif gruplar açılmaktadır. İster çalışan, ister öğrenci olsun hemen herkese uygun ders programımız bulunmaktadır.

Hafta içi sabah, öğlen ve akşam, Haftasonu sabah ve öğlen saatlerinde eğitimimiz mevcuttur.

 

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Eğitimcinin Eğitimi” kurs bitirme belgesi verilecektir.

 

 

 

 

BİLGİ VE KAYIT İÇİN

Eğiticinin Eğitimine siz de katılmak istiyorsanız 434 44 28 veya 434 44 18 numaralı telefonu arayabilir ya da aşağıdaki formu doldurarak ön kayıt başvurusu yapabilirsiniz. Başvurudan sonra sizlere dönüş yapılarak kurs hakkında detaylı bilgi verilecektir.

 

ÖN KAYIT FORMU

Diğer Eğitimler