HASTA KABUL (TIBBİ SEKRETERLİK) KURS BİTİRME SINAV SORULARI

Ad Soyad
Email
Telefon

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hasta dosyalarını oluşturan formlardan değildir?

Aynı türde hastalık ve ameliyat geçiren hastaların dosyalarına kolayca ulaşabilmek için hangi indeks kağıdı kullanılır?

Hasta dosyalarının niteliksel analizde aşağıdaki seçeneklerden hangisi incelenir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi hasta dosyalarının hasta yönünden önemini anlatmaz?

Hasta dosyalarının niteliksel analizini aşağıdakilerden hangisi yapar?
İletişimin temel öğeleri aşağıdakilerden hangisidir?
Etkili iletişim gerçekleştiğini aşağıdakilerden hangisi ortaya koyar?
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktif dinleyicinin özelliklerinden değildir?
Yüksek motivasyonda aşağıdaki seçeneklerden hangisi yoktur?
Planlama, organizasyon, yöneltme görevlerinin nasıl ve hangi ölçüde başarıldığının belirlenmesi, gereğinde aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına denir?
Hangi seçenek liderin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi problem çözmenin basamaklarından biri değildir?

  1. Çözüm alternatifi üretmek

  2. Alternatifler arasında en iyisinin seçilerek probleme uygulanması

  3. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

  4. Problemin belirlenmesi ve tanımlanması


Yukarıdaki belirtilen problem çözme tekniklerinde izlenmesi gereken sıralama seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdaki seçeneklerde belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi beyin fırtınası tekniğinin uygulanmasında yapılan hatalardan değildir?
Problemin tanımlaması yapılırken aşağıdaki soruların hangisi sorulmaz?
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi problem çözme tekniklerinden değildir?
Protokol kuralları ile olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Randevuların niçin teyit edilmesi gerektiği aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı, bakan ve vali gibi kişiler neden baş eğilerek selamlanır?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
İkram sırasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kişilerin birbirleriyle karşılaştıklarında nasıl davranmalarını belirleyen kural aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş, uygulaması zorunlu sayılan ortak davranışlara ne denir?
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zekayı etkileyen faktörlerdendir?
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bedensel kalıcı bozukluklar ve sakatlıkların düzeltilmesi yaşam kalitesinin artırılması amacıyla verilen sağlık hizmetlerine ne denir?
Terminal dönem bakım merkezlerinde bakılan hastaların yaşama şansları kaç aydan azdır?
Hastanelerde arşiv oluşturulurken aşağıdaki seçeneklerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
Aşağıdakilerden hangisi sağlık verilerinin toplanmasının amaçlarından biri değildir?
Herhangi bir sağlık kurumuna sağlık hizmeti almak için başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerle ilgili bilgileri, bilimsel kurallara uygun olarak doğru ve düzenli bir şekilde doldurulan tıbbi dokümanların oluşturduğu belge topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Tıp alanına giren birimlerin kendine özgü olan terimlerine ne ad verilir?
Anatomide iki kalça kemiği arasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi sağlık alnına yönelik sınıflandırmalardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi kandaki şekerin artmasındır?
Aşağıdakilerden hangisi iki kalça kemiği ile sakrumun ortasında oluşan vücut boşluğudur?
Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyası içerisinde bulunması gereken belgelerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerini ve görevlerini inceleyen bilim dalıdır?