Hijyen Belgesi

 

HİJYEN EĞİTİMİ VE SERTİFİKASI

Hijyen belgesi / sertifikası Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak verilmektedir. Bir haftalık hijyen eğitimi sonunda Halk Eğitim Merkezleri tarafından onaylanarak verilmektedir.

İşyeri çalışanlarının hijyen belgesi/hjyen sertifikası alması yönetmelik gereği zorunlu hale gelmiştir.

Hijyen Eğitimi ve Belgelendirilmesi Hijyen Yönetmeliği kapsamında yapılan bir eğitimdir.

Yönetmeliğin amacı, gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kuralları belirlemektir.

Bu Yönetmelikte gıda işletmecisinin birincil üretim aşaması dahil üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında gıda hijyenini sağlamak üzere uyması gereken genel hijyen kuralları ile sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu Yönetmelik, ithalat ve ihracat kontrolleri ile Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin uygulandığı gıda işletmecileri için de geçerlidir.

Hijyen Yönetmeliği gereği;

 • Kişisel tüketim amacıyla birincil üretime,
 • Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlanması, işlenmesi ve depolanmasına,
 • Üreticisi tarafından küçük miktarlardaki birincil ürünlerin son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arzına,
 • Sadece, jelatin ve kolajen üretiminde hammadde sağlayan ve tanım gereği gıda işletmesi kapsamında olan toplama merkezleri ve tabakhanelere, uygulanmaz.

Gıda işletmecisinin genel sorumlulukları nelerdir?

Gıda işletmecisi, kontrolü altındaki üretim, işleme ve dağıtım aşamalarının tümünün  belirtilen ilgili hijyen gerekliliklerinin sağlanmasından sorumludur.

Gıda işletmecisi için gıda hijyenine ilişkin bu Hijyen Yönetmeliğinde  belirlenen kurallar aşağıdaki genel ilkeler dikkate alınarak belirlenmiştir.

 • Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında sorumluluk öncelikle gıda işletmecisinindir.
 • Gıda güvenilirliğinin birincil üretimden başlayarak son tüketiciye kadar gıda zinciri boyunca sağlanması gerekir.
 • Ortam sıcaklığında güvenilir bir şekilde muhafaza edilemeyen özellikle soğukta muhafazası gereken gıdalarda, soğuk zincirin korunması gerekir.
 • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayanan prosedürlerin iyi hijyen uygulamaları ile birlikte uygulanmasından gıda işletmecileri sorumludur.
 • İyi uygulama kılavuzları, gıda işletmecisine gıda zincirinin tüm aşamalarında gıda hijyeni kuralları ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine uyum için yardımcı olan önemli bir araçtır.
 • Bilimsel risk değerlendirmesine dayalı mikrobiyolojik kriterlerinin ve sıcaklık kontrol gerekliliklerinin belirlenmesi gereklidir.
 • İthal edilen gıdanın, en az yurt içinde üretilen gıda ile aynı hijyen kurallarına veya eşdeğer bir kurala tabi olması gerekmektedir.

Genel ve özel hijyen gereklilikleri nelerdir?

Birincil üretim ve aşağıda belirtilen ilgili faaliyetleri yürüten gıda işletmecisi,  hayvansal ürünler söz konusu olduğunda Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen özel hijyen gerekliliklerini yerine getirir.

Birincil üretim ve ilgili faaliyetler için genel hijyen kuralları

Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi, birincil ürünlerin sonradan herhangi bir işleme tabi tutulacağını göz önünde bulundurarak, ürünlerin mümkün olduğu kadar bulaşmaya karşı korunmasını sağlar.

Gıda işletmecisi, birincil üretim ve ilgili faaliyetlerde tehlike kontrolüne ilişkin olarak aşağıdaki hususlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatta belirtilen hükümleri uygular:

 • Hava, su, toprak, yem, gübre, veteriner tıbbi ürünleri, bitki koruma ürünleri, biyositler, depolama, muamele ve atıklardan kaynaklanan bulaşmanınyapmak.
 • Zoonozların ve zoonotik etkenlerin kontrolü ve izlenmesini içeren programlarla insan sağlığına etkisi olan hayvan sağlığı, hayvan refahı ile bitki sağlığına ilişkin tedbirleri almak.

Hijyen Eğitiminin Süresi ?

Hijyen eğitimi en az 8 saat olmalıdır.

Bu eğitim sektör yada alana göre eğitim süresinde değişiklik gösterir.

Hijyen eğitim sonrası verilen belgeler Halk Eğitm Merkezleri  tarafından onaylanan bir belge/sertifikadır. Yani hijyen belgeleri MEB onaylı olarak verilen bir belgedir.

HİJYEN BELGESİ İÇİN BİLGİ VE KAYIT

[/fusion_title]

Hijyen Belgesi almak içim eğitime katılmak için;

(0312)255 05 55 veya (0312)434 44 28

numaralı telefonu arayabilir ya da aşağıdaki formu doldurarak ön kayıt başvurusu yapabilirsiniz.

Başvurudan sonra sizlere dönüş yapılarak kurs hakkında detaylı bilgi verilecektir.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

KAPAT
Konuşmayı Aç
Yardımcı Olabiliriz
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?