Motorlu Kara Taşıt Ticareti

MOTORLU KARA TAŞIT TİCARETİ KURSU

Kursun Amacı: Bu kurs programı motorlu kara taşıtları ticareti alanında  iş yeri yani oto galerisi açmak veya satış danışmanlığı yapmak isteyenler için hazırlanmıştır.

Motorlu kara taşıtları alanında ticari faaliyette bulunacak kişilerin katılması gereken bir kurs programı sonunda yapılan sınav ile MEB sertifikası verilmektedir.

Meb Sertifikası Ne İşe Yarar?

“İşyeri Ruhsat Yönetmeliği” gereği oto galerisi açmak isteyenler, belediyeden öncelikle İşyeri Ruhsatı almak zorundadırlar. 

Ruhsat alamak için de belediye en az 100 saatlik eğitimi tamamladığına dair MEB onaylı sertifika istemektedir.

Bu nedenle taşıt ticareti alanında ihtiyaç duyulan bu kurs programı ile eğitim ve meb onaylı belge verilmek üzere kurs programlarımıza katılabilirsiniz.

Taşıt Ticareti Kursu Eğitim Konuları

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI MEVZUATI

 1. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Edebilecek Kişiler ve Yetki Belgesi
 2. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapılan İşletmelerde Aranan Şartlar

TAŞIT ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 1. Taşıtların Genel Yapısı
 2. Taşıtın Tamir İhtiyaçları
 3. Oto Kuaför İşlemleri
 4. Taşıt Temizliği
 5. Taşıtın Durum Tespiti
 6. Değer Belirleme
 7. Taşıt Almak İsteyen Müşteriyi Bilgilendirme
 8. Satış İşleminde Pazarlık Süreci
 9. Taşıt Tesliminde İdari Süreçler

 İŞ MAKİNELERİNİN ALIM SATIM İŞLEMLERİ

 1. İş Makinelerinin Genel Yapısı
 2. İş Makinesinin Tamir İhtiyaçları
 3. İş Makinesinin Durum Tespiti
 4. Değer Belirleme
 5. İş Makinesi Satın Almak İsteyen Müşteriyi Bilgilendirme
 6. Satış İşleminde Pazarlık Süreci
 7. İş Makinesi Tesliminde Takip Edilen İdari Süreçler

 SATIŞ ÖNCESİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

 1. Sipariş Süreçleri
 2. Tedarik ve Sevkiyat Süreçleri
 3. Stok Takip İşlemleri
 4. Marka Standartları
 5. Tescil İşlemleri

 MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ

 1. Meslek Etiği
 2. İş Yerini ve İş Yeri Kaynaklarını Koruma
 3. Bireysel Mesleki Gelişim Çalışmaları
Kurs Süresi: 

1 ay

Eğitim Saati:

100 saat

Kayıt İçin İstenen Belgeler Nelerdir?
 • Nüfus kimlik
 • Öğrenim Belgesi
 • Biyometrik resim

MOTORLU TAŞIT ALIM SATIM SORUMLUSU (Myk Seviye 5)

Kursun Amacı: Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması içindir.

Oto alım satımında danışmanlık yapacak veya oto alım satımını, ticaretini yapacak kişilerin işyeri (oto galerisi) ruhsatı almış kişilerin “Yetki Belgesi” alması için hazırlanmıştır.

Yetki Belgesi MYK onaylı bir belge olup bu belge ile birlikte 100 saatlik Meb onaylı sertifika ile başvurularak alınmaktadır.

Bunun İçin;

-Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar sınavlara
tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı
yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.

Motorlu Taşıt Alım Satım Belgesinin Süresi Kaç Yıldır?

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Motorlu Taşıt Alım Satım Belgesinin Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Eğitim Konuları:

1. Bölüm

Motorlu kara aracı alım satımı ile ilgili İSG kuralları ve önlemleri

Motorlu kara aracı satımı ile ilgili acil durum kuralları ve önlemleri

Motorlu kara aracı satımı sürecinde atık yönetimi

Motorlu kara aracı satımı sürecinde kalite gereklilikleri ve teknik prosedürler

Motorlu kara aracı satımı sürecinde kullanılan iş ekipmanının kalite gereklilikleri

Motorlu kara aracı satımı sürecine ilişkin çevre koruma ile ilgili önlemler

2. Bölüm

Çalışma alanı ve araçların bakım ve temizliği

Değer belirleme

Karayolu taşımacılığı araçları alım işleri

Karayolu taşımacılığı araçları alım satımı öncesi hazırlık işlemleri

Karayolu taşımacılığı araçları satış işleri

Karayolu taşımacılığı araçları teslim etme ve almada idari işlemler

Karayolu taşımacılığı araçlarında aracın durumunun tespiti

Karayolu taşımacılığı araçlarının genel bakımı ve temizliği

Müşteri ilişkileri

Pazarlık ve satış teknikler işlemleri

3. Bölüm

ASBİS kullanımı

Destek hizmetler

Marka standartları

Marka standartlarında araç teslim süreçleri

Sipariş için yıllık projeksiyon oluşturma süreçleri

Siparişler için tedarik ve sevkiyat işlemleri

Stok kontrolü

4. Bölüm

Personel yönetimi

Problem çözme

Takım çalışması

Yöneticilik

Zaman ve stres yönetimi

Bu Sertifikayı Nasıl Alabilirim?

Siz de ister 4. Seviye Motorlu Taşıt Ticareti Danışmanlığı,

İster 5. Seviye Motorlu Taşıt Ticareti Sorumlusu, yani alım satım yapmak için işyeri (oto galerisi) açma belgesi olan MYK onaylı sertifikayı almak istiyorsanız bize başvurun, kurslarımıza katılın.