Motorlu Taşıt Ticareti

MOTORLU TAŞIT ALIM SATIM SORUMLUSU (Seviye 4 ve Seviye 5)

Kursun Amacı: Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması içindir.

Oto alım satımında danışmanlık yapacak veya oto alım satımını, ticaretini yapacak kişilerin işyeri (oto galerisi) açmak için alınan bir belgedir.

4. Seviye olan sertifika yanızca oto alım satımı yani motorlu taşıt ticaretinde alım satımda danışmanlık yapacak kişiler içindir.

5. Seviye sertifikası ise oto alım satımı yani motorlu taşıt ticareti yapacak kişilerin hem danışmanlık hem de işyeri açmak için aldıkları bir belgedir.

Bunun İçin;

-Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

-Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

-Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar sınavlara
tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı
yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir.

.

Motorlu Taşıt Alım Satım Belgesinin Süresi Kaç Yıldır?

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Motorlu Taşıt Alım Satım Belgesinin Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme- Değerlendirme Yöntemi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Eğitim Konuları:

1. Bölüm

Motorlu kara aracı alım satımı ile ilgili İSG kuralları ve önlemleri

Motorlu kara aracı satımı ile ilgili acil durum kuralları ve önlemleri

Motorlu kara aracı satımı sürecinde atık yönetimi

Motorlu kara aracı satımı sürecinde kalite gereklilikleri ve teknik prosedürler

Motorlu kara aracı satımı sürecinde kullanılan iş ekipmanının kalite gereklilikleri

Motorlu kara aracı satımı sürecine ilişkin çevre koruma ile ilgili önlemler

2. Bölüm

Çalışma alanı ve araçların bakım ve temizliği

Değer belirleme

Karayolu taşımacılığı araçları alım işleri

Karayolu taşımacılığı araçları alım satımı öncesi hazırlık işlemleri

Karayolu taşımacılığı araçları satış işleri

Karayolu taşımacılığı araçları teslim etme ve almada idari işlemler

Karayolu taşımacılığı araçlarında aracın durumunun tespiti

Karayolu taşımacılığı araçlarının genel bakımı ve temizliği

Müşteri ilişkileri

Pazarlık ve satış teknikler işlemleri

3. Bölüm

ASBİS kullanımı

Destek hizmetler

Marka standartları

Marka standartlarında araç teslim süreçleri

Sipariş için yıllık projeksiyon oluşturma süreçleri

Siparişler için tedarik ve sevkiyat işlemleri

Stok kontrolü

4. Bölüm

Personel yönetimi

Problem çözme

Takım çalışması

Yöneticilik

Zaman ve stres yönetimi

Bu Sertifikayı Nasıl Alabilirim?

Siz de ister 4. Seviye Motorlu Taşıt Ticareti Danışmanlığı,

İster 5. Seviye Motorlu Taşıt Ticareti Sorumlusu, yani alım satım yapmak için işyeri (oto galerisi) açma belgesi olan MYK onaylı sertifikayı almak istiyorsanız bize başvurun, kurslarımıza katılın.

Bunun için aşağıdaki ön kayıt formunu doldurun, siz en kısa sürede dönüş yapılacaktır.

ÖN KAYIT FORMU

[/fusion_title]

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Diğer Eğitimler

KAPAT
Konuşmayı Aç
Yardımcı Olabiliriz
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?