Hasta kabul tıbbi sekreterlik kurs bitirme sınav soruları

Hoşgeldiniz Hasta kabul tıbbi sekreterlik kurs bitirme sınav soruları

Ad soyad
Email
Telefon
1. Hasta dosyalarının niteliksel analizde aşağıdaki seçeneklerden hangisi incelenir?

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hasta dosyalarının hasta yönünden önemini anlatmaz?

3. İletişimin temel öğeleri aşağıdakilerden hangisidir?

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aktif dinleyicinin özelliklerinden değildir?

5. Hangi seçenek liderin özelliklerinden biri değildir?

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi problem çözmenin basamaklarından biri değildir?

7. Problemin tanımlaması yapılırken aşağıdaki soruların hangisi sorulmaz?

8. Randevuların niçin teyit edilmesi gerektiği aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

10. Kişilerin birbirleriyle karşılaştıklarında nasıl davranmalarını belirleyen kural aşağıdakilerden hangisidir?

11. Bedensel kalıcı bozukluklar ve sakatlıkların düzeltilmesi yaşam kalitesinin artırılması amacıyla verilen sağlık hizmetlerine ne denir?

12. Terminal dönem bakım merkezlerinde bakılan hastaların yaşama şansları kaç aydan azdır?

13. Aşağıdakilerden hangisi sağlık verilerinin toplanmasının amaçlarından biri değildir?

14. Herhangi bir sağlık kurumuna sağlık hizmeti almak için başvuran kişilere uygulanan tüm tıbbi işlemlerle ilgili bilgileri, bilimsel kurallara uygun olarak doğru ve düzenli bir şekilde doldurulan tıbbi dokümanların oluşturduğu belge topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

15. Tıp alanına giren birimlerin kendine özgü olan terimlerine ne ad verilir?

16. Anatomide iki kalça kemiği arasına ne ad verilir?

17. Aşağıdakilerden hangisi kandaki şekerin artmasındır?

18. Aşağıdakilerden hangisi iki kalça kemiği ile sakrumun ortasında oluşan vücut boşluğudur?

19. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerini ve görevlerini inceleyen bilim dalıdır?

20. Hasta kabul veya tıbbi sekreterlerin çalışma alanları hangileridir?

Testiniz Bitmiştir

Devamını Oku

Emlakçılık sınavı

Hoşgeldiniz Emlakçılık sınavı

Ad soyad
Email
Telefon
1) Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı da bağlayıcı olabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

2) Parsellerin imar planı ve yönetmeliklere uygun olarak ayrılmasına ne denir?

3) Kiracı ile kiralayan arasında hangi sözleşme imzalanır?

4) Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul satışında alıcının ciddi olduğunun göstergesidir?

5) Bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım-satım değerine ne denir?

6) Satış için hangi tür vekâletname alınması gerekir?

7) Taşınmaz mal alımı, satımı, kiralaması, değerlemesi ile uğraşan ve bu konularda verdiği danışmanlık hizmetlerine karşılık olarak bir komisyon ücreti alan, kişi ve kurumlara verilen genel isim nedir?

8) Üretimi yapan veya hizmeti sunan firma ile üretilen ürüne veya hizmete talebi olabilecek potansiyel müşterileri buluşturma işlemine ne isim veril

9) Aşağıdakilerden hangisi alıcının yükümlülüğü değildir?

10) Yerleşim alanları ve yapılamamış yollar dışında kalan toprak parçalarına ne denir?

11) Emlakçılık yapmak için Ticaret İl Müdürlüğünden alınması gereken belgenin adı nedir?

12) Emlakçıların faaliyet yapabilmek için belediye veya il özel idareden almaları gereken belgenin adı nedir?

13) Bedelsiz veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemine ne denir?

14) Emlak danışmanın bir satışın artırılması için aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir davranıştır?

15) Veraset ilamında adı geçen hissedar olarak görünen ve adına tapu çıkarılan kişilere aşağıdakilerden hangisi denir?

16) Kullanımdan doğan hakka ne denir?

17) Bir taşınmazın mülkiyetinin, belli bir bedel karşılığında malik tarafından alıcıya devredilmesi işlemi hangisidir?

18) Emlak Danışmanının en önemli işlerinden olan kiralama sırasında karşılaşılacak olan Kiracı – Kiralayan ilişkileri aşağıdaki Kanunlardan hangisi içinde değerlendirilir?

19) Bir emlakın geniş kitlelere beğendirilmesi ve satın alınmasını sağlamak amacıyla yapılan sözlü, yazılı ve görsel faaliyetlere ne denir?

20) Sorumlu Emlak Danışmanın elinde bulundurduğu satılık ve kiralık mülk stokuna ne denir?

Testiniz Bitmiştir

Devamını Oku